Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Дефектологија – Логопедија и сурдоаудиологија, кандидат Слађана Ћаласан

Прилог: Извјештај