Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, кандидат Зоран Галић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Шумарство.

Прилог: Извјештај