Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, kandidat Zoran Galić

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Šumarstvo.

Prilog: Izvještaj