Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Мирадет Зулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Мирадет Зулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у звање ванредног професора или доцента, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Историја музике.

Прилог: Извјештај