Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге израде пројектне документације за адаптацију, надоградњу и енергетску ефикасност зграде Медицинског факултета Фоча“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге израде пројектне документације за адаптацију, надоградњу и енергетску ефикасност зграде Медицинског факултета Фоча“

Прилог: Одлука