Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Радомир Чолаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Радомир Чолаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, уже научно поље Психологија, ужа научна област Клиничка психологија.

Прилог: Извјештај