Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Невена Ћеклић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора за ужу умјетничку област: Стваралаштво (сви облици стваралаштва), ужа образовна област, предмет: Клавир – главни предмет

Прилог: Извјештај