Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora – Nevena Ćeklić

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za užu umjetničku oblast: Stvaralaštvo (svi oblici stvaralaštva), uža obrazovna oblast, predmet: Klavir – glavni predmet

Prilog: Izvještaj