Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање доцента – Бранслава Ђурчић

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Бранслава Ђурчић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Неурологија (ужа образовна област Неурологија, предмети: Неурологија) – Бранислава Ђурчић

Прилог: Извјештај Бранислава Ђурчић