Izvještaj komisije o izboru u zvanje docenta – Branslava Đurčić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Neurologija (uža obrazovna oblast Neurologija, predmeti: Neurologija) – Branislava Đurčić

Prilog: Izvještaj Branislava Đurčić