Старт / Вијести - Православни богословски факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Владимир Ступар

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Владимир Ступар

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област Примјењена теологија, предмети: Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, Катихетика са хришћанском педагогијом 1,2,3 и 4, Дидактика са методиком наставе 1 и 2.) – Владимир Ступар

Прилог: Извјештај Владимир Ступар