Start / Obavještenja – Univerzitet / Izbori u zvanja – Izvještaji / Izvještaj komisije o izboru u zvanje vanrednog profesora – Vladimir Stupar

Izvještaj komisije o izboru u zvanje vanrednog profesora – Vladimir Stupar

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije (uža obrazovna oblast Primjenjena teologija, predmeti: Katihetika sa metodikom 1 i 2, Katihetika 1 i 2, Metodika nastave 1 i 2, Katihetika sa hrišćanskom pedagogijom 1,2,3 i 4, Didaktika sa metodikom nastave 1 i 2.) – Vladimir Stupar

Prilog: Izvještaj Vladimir Stupar