Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Ненад Лалић

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Ненад Лалић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Менаџмент (ужа образовна област Менаџмент, предмети: Менаџмент, Менаџмент у спорту, Менаџмент у васпитно-образовним установама и Лидерство) – Ненад Лалић

Прилог: Извјештај Ненад Лалић