Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о поништењу поступка набавке са референцом: „Набавка стоматолошког материјала и прибора – ЛОТ2 Ортодонтски материјал“, за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о поништењу поступка набавке са референцом: „Набавка стоматолошког материјала и прибора – ЛОТ2 Ортодонтски материјал“, за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)