Start / Obavještenja – Univerzitet / Odluka o poništenju postupka nabavke sa referencom: „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT2 Ortodontski materijal“, za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Odluka o poništenju postupka nabavke sa referencom: „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT2 Ortodontski materijal“, za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Odluka (PDF)