Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај  о оцјени урађене докторске дисертације кандидата Михаела Станојевића, Медицински факултет Фоча

Извјештај  о оцјени урађене докторске дисертације кандидата Михаела Станојевића, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај – др Михаел Станојевић