Start / Obavještenja – Univerzitet (strana 10)

Obavještenja – Univerzitet

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka laboratorijskog pribora i potrepština“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke sa referencom „Nabavka drona – bespilotna letjelica“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sa referencom „Nabavka poklona (slike, ikone, plakete i sl.)“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga kolektivnog osiguranja studenata“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte