Izvještaj o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), Teorijsko-umjetnička grupa predmeta, kandidat mr Dušan Erak