Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje lektora za užu naučnu oblast Specifični jezici (Rusistika), kandidat Julija Gutalј