Interni konkurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Konkurs