Интерни конкурс за избор декана Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Конкурс