Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika, kandidat Budimirka Marinović

Prilog: Izvještaj