Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka usluga osiguranja” za potrebe Elektrotehničkog fakulteta LOT 2 Osiguranje studenata