Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta

Prilog: Obrazac