Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obilјežava se sa cilјem postizanja punog uživanja lјudskih prava i učešća osoba sa invaliditetom u društvu, promocije razumijevanja invaliditeta i mobilizacije podrške dostojanstvu, pravima i blagostanju osoba sa invaliditetom.

Takođe, obilјežavanjem ovog datuma nastoji se povećati svijest o važnosti svakog pojedinca i njegovog doprinosa otvaranju vrata osobama sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.

 Prigrlimo naše različitosti!

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom