Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

CREDI objavlјuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške “Istraživački inkubator”.

Cilј ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave do 31. oktobra 2021. godine, na e-mail adresu inquire@credi.ba. Prijava treba sadržavati i motivaciono pismo ukoliko se prijavlјujete na program stipendiranja u kojem je potrebno ukratko obrazložiti zašto je izabrana određena tema i na koji način se planira analizirati.

Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno je završen rad sa prvom generacijom polaznika o čemu više informacija možete saznati na www.inquire.ba.