Za projekte iz oblasti tehnologije, podsticaje naučne produktivnosti i nagrađivanje naučnih dostignuća MNRVOID izdvaja 200.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki  razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo  raspisalo je danas Konkurs za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija u Republici Srpskoj za 2021. godinu i Konkurs za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u ovoj godini ukupne vrijednosti 200.000 KM.

Prema prvom konkursu iz oblasti tehnologije, finansijska podrška obuhvata testiranje i uvođenje savremene ili značajno pobolјšane postojeće tehnologije, obezbjeđenje savremene opreme, učešće na stručnim skupovima o razvoju tehnologija i učešće u programima Evropske unije ili u međunarodnim projektima za razvoj tehnologija finansiranim iz međunarodnih institucija i fondova.

Korisnici sredstava finansijske podrške projektima mogu biti samo pravna lica koja se bave razvojem tehnologija i koja su registrovana na teritoriji Republike Srpske.

Ukupno je za ovaj konkurs predviđeno 120.000 KM i to za razvoj tehnologija 35.000 KM, obezbjeđenje savremene opreme 45.000 KM, učešće na stručnim skupovima o razvoju tehnologija 20.000 KM i 20.000 KM za učešće u programima Evropske unije.      

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, naučnoistraživačke organizacije, visokoškolske ustanove, i druga  pravna lica koja se bave razvojem tehnologija, a rok za prijavu je 20.10.2021. godine.

Konkursom za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća u ovoj godini Ministarstvo podržava publikovanje naučnih radova u časopisima koji se nalaze u Journal Citation Reports (JCR) izvještaju kompanije Klerivet analitiks (Clarivate Analytics), tj. u nekom od Web of Science indeksa i dodjelјuje nagrade naučnicima i istraživačima za izuzetne rezultate u oblasti naučnoistraživačkog rada.

Ukoliko jedan kandidat konkuriše za dodjelu sredstava i za podsticaje i za nagradu, potrebno je da podnese dvije odvojene prijave.

Za podsticanje naučne produktivnosti u međunarodnim naučnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća za 2021. godinu planirano je 80.000 KM, a rok za prijavu je 29.10.2021. godine.