Obrazac realizacije ugovora „Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča