Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka