Održana osamnaesta sjednica Senata

U četvrtak, 24. juna, održana je osamnaesta sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici su usvojene odluke o izborima u akademska zvanja, te je riješeno po zahtjevima za preispitivanje prethodnih odluka o izborima u akademska zvanja.

Donijete su  odluke o dodjeli nagrada i priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na današnjoj sjednici se razmatrao Prijedlog Naučno–nastavnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj o izmjeni nastavnog plana i programa na prvom ciklusu studija, na studijskom programu Saobraćaj.

Usvajan je Prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta za publikovanje rukopisa pod nazivom ,,Digitalno upravlјanje u proizvodnji“ kao univerzitetskog izdanja.

Razmatran je Prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta o dopuni nastavnog plana i programa na drugom ciklusu studija, na studijskom programu Građansko pravo, modul Poslovno pravo.

Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2020/2021. godinu, na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.

Usvojen je izvještaj o podobnosti tema za izradu doktorskih disertacija i izvještaj o urađenim doktorskim disertacijama.