Održana 45. sjednica Upravnog odbora

Na 45. sjednici Upravnog odbora, održanoj 4. juna 2021. godine u prostorijama Rektorata, usvojen je Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu.

Članovi Upravnog odbora donijeli su Odluku o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2021/2022. Godinu.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o internoj reviziji Univerziteta za 2020. godinu, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju i provedenim javnim nabavkama članica Univerziteta za 2020. godinu.

Takođe, razmatran je i usvojen Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu za period  01.01. – 30.03. 2021. godine.

Na sjednici je donijeta odluka o iznosu novčanih sredstava koji će kao nagrada biti isplaćen akademskom osoblju za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o dopuni javnih nabavki za 2021. godinu.

Članovi Upravnog odbora razmatrali su i druga tekuća pitanja.