Obavještenje o pristupnom/oglednom predavanju dr Zorana Dragičevića za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanredni profesor ili docent za užu naučnu oblast Računarske nauke

Prilog: Оbavještenje