Обавјештење о приступном/огледном предавању др Зорана Драгичевића за избор наставника у научно-наставно звање ванредни професор или доцент за ужу научну област Рачунарске науке

Прилог: Обавјештење