Održana radionica o novim platformama za e-učenje

Radionica o novim platformama za e-učenje u institucijama koje učestvuju u projektu SMARTEL (Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms) održana je 27. i 28. aprila 2021. godine putem Zoom-a.

Platforme za e-učenje su prezentovale partnerske institucije: Univerzitet u Ljubljani, Politehnički univerzitet u Madridu i Univerzitet Malte.

Učesnici ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu su bili Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Filozofski fakultet i Rektorat.