Pokrenut program „Inicijativa za institucije visokog obrazovanja: Izgradnja inovacionih kapaciteta u visokom obrazovanju“

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (European Institute for Innovation and Technology – EIT) pokrenuo je program „Inicijativa za institucije visokog obrazovanja: Izgradnja inovacionih kapaciteta u visokom obrazovanju“ u skladu sa „EIT Strategijom 2021-2027“.

Cilј programa je pomoć institucijama visokog obrazovanja da izgrade kapacitete za inovacije i učenje o inovacijama i preduzetništvu.

U okviru poziva finansiraće se 23 pilot projekta koja će biti implementirana u periodu od 2021. do 2023. godine. Ukupni budžet po projektu je 1.2 miliona eura, 400.00 eura za prvu fazu (juli-decembar 2021.) i 800.000 eura za drugu fazu (januar 2022.-juli 2023.).

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. maj 2021. godine a više informacija možete pronaći оvdje.

Za sve zainteresovane potencijalne aplikante 16. aprila 2021. godine održaće se online info sesija u okviru koje se može saznati više detalja o pozivu i procesu apliciranja.

Registracija na događaj može se izvršiti оvdje.