Pismeni poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Nabavka usluga livenja metala za protetiku“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Pоziv