Potpisan sporazum sa Republičkim pedagoškim zavodom

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajeavu prof. dr Milan Kulić i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske dr Predrag Damjanović danas su potpisali sporazum o saradnji kojim je predviđena realizacija zajedničkih cilјeva kroz niz aktivnosti. 

Ovim sporazumom je predviđeno podsticanje naučne i stručne saradnje između eksperata iz odgovarajućih oblasti, edukacija studenata i izvođenje praktične nastave u Republičkom pedagoškom zavodu, organizovanje smotri i takmičenja učenika i vaspino-obrazovnih radnika, kao i istraživački i analitički rad u funkciji unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse.

Na današnjem sastanku rektor Kulić je naglasio važnost implementacije ovog sporazuma, jer su Univerzitet i Pedagoški zavod veoma povezane institucije koje ne mogu jedna bez druge. Republički pedagoški zavod ima važnu ulogu pri formiranju upisne politike na Uiverzitetu u Istočnom Sarajevu .

„Prema anketi iz 2019. godine o stavovima srednjoškolaca o univerzitetima u Republici Srpskoj dobili smo veoma interesantne podatke koji nam služe u planiranju budućih aktivnosti u vezi sa upisom studenata“, rekao je rektor Kulić.

Srednjoškolci su se izjašnjavali o svom interesovanju za studijske programe na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, prije svega za studijske programe na Medicinskom, Pravnom, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu.

„Dobili smo važne podatke i stavove srednjoškolaca o državnim i privatnim univerzitetima, a ono što nas jako raduje jeste podatak da 70 odsto njih želi da upiše jedan od dva javna univerziteta u Republici Srpskoj“, naglasio je rektor Kulić.

On je rekao da je zabrinjavajuće i poražavajuće to što većina srednjoškolaca želi da svoje obrazovanje nastavi u Srbiji, između 45 i 50 odsto, a 34 odsto u Republici Srpskoj, na jednom od dva javna univerziteta.

Tokom današnjeg sastanka rektor Kulić je istakao da se Univerzitet stavlјa na raspolaganje Zavodu za sve aktivnosti koje su neophodne, a prije svega izdavačku djelatnost, izradu, odnosno modernizaciju nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, kao i aktivnosti u vezi sa učešćem u projektima, kako domaćim, tako i evropskim.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović je rekao da Republički pedagoški zavod ima veliku ulogu u reformi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te je podsjetio da je akcionim planom, koji je usvojila Vlada Republike Srpske 2019. godine, predviđeno da se 2021. godine radi novi nastavni plan za osnovne škole u Srpskoj, za sve predmete.

„Tu će nam Univerzitet u Istočnom Sarajevu i njegovi profesori dobro doći, kao vrsni stručnjaci, da rade u stručnim timovima i pomognu oko izrade tih programa“, istakao je Damjanović, dodajući da je sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu razgovarao i o organizaciji takmičenja, pogotovo učenika srednjih škola i to iz matematike, fizike i informatike.

Prema njegovim riječima, to su takmičenja međunarodnog tipa na kojima učenici iz Republike Srpske učestvuju, a Univerzitet bi tu mogao dati veliki doprinos, jer se učenici najviše pripremaju u Sarajevu, a to bi mogli da rade u Istočnom Sarajevu.

Takođe, Damjanović je rekao da ovaj sporazum obuhvata široku lepezu poslova i zadataka dvije ustanove, te izrazio zadovolјstvo zbog potpisivanja sporazuma, koji je nastavak dugogodišnje saradnje.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu do sada je potpisao 87 opštih sporazuma o saradnji sa univerzitetima, te 140 sporazuma između fakulteta i institucija, odnosno drugih pravnih lica, a jedan od tih sporazuma je i današnji.