FPM partner u realizaciji programa za stručnu obuku i zapošlјavanje CNC operatera

U sali gradske uprave Grada Trebinja u srijedu, 11. marta, održan je sastanak u okviru projekta „Moja budućnost“, u svrhu realizacije programa “Stručno osposoblјavanje, usavršavanje i zapošlјavanje operatera na CNC mašinama za obradu metala u Istočnoj Hercegovini“, koji u BiH, Republici Srpskoj realizuje Fondacija Helvetas.

Program realizuje Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja u partnerstvu sa Gradom Trebinjem, Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske – filijala Trebinje, Fakultetom za proizvodnju i menadžment Trebinje, Fondacijom Helvetas, Edukativnim centrom Privredne komore Republike Srpske, i preduzećem „Swisslion“ Trebinje.

Uloga Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje u sklopu programa je realizovanje teoretskog dijela nastave kroz četiri modula, dok će se praktični dio nastave održati u preduzeću „Swisslion“ Trebinje.

Zbog novonastale situacije i naredbe resornog Ministarstva u cilјu suzbijanja i širenja Korona virusa početak teoretskog dijela nastave odgođen je do početka aprila mjeseca tekuće godine.

Cilј organizovanja navedenog programa je unaprijediti kvalitet i kapacitete radne snage i konkurentnosti, osigurati bolјe mogućnosti zapošlјavanja i ojačati institucionalne kapacitete i mrežu između sektora rada i obrazovanja na prostoru istočne Hercegovine.