Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana VIII sjednica Senata

Održana VIII sjednica Senata

Na osmoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 30. januara 2020. godine u prostorijama Rektorata, donijeta je odluka o prijedlogu Odbora za dodjelu priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za dodjelu počasnog doktorata piscu Peteru Handkeu (Peter Handke).

Takođe, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Pedagoškom fakultetu, Polјoprivrednom fakultetu, Pravnom fakultetu i Saobraćajnom fakultetu, kao i o prihvatanju izvještaja komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji na Tehnološkom fakultetu.

Razmatrana je i usvojena izmjena i dopuna liste odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom ciklusu studija na Tehnološkom fakultetu Zvornik.

Na sjednici je utvrđen prijedlog visine naknade troškova ocjene i odbrane doktorske disertacije doktoranada trećeg ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu.

Članovi Senata su donijeli odluku o utvrđivanju prijedloga plana upisa broja studenata čije studije se finansiraju na teret budžeta Republike Srpske i  broja studenata koji sufinansiraju svoje školovanje, za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na fakultete/akademije Univerziteta.

Takođe, donijeta je odluka o utvrđivanju broja studenata koji samofinansisarju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državlјanje za upis u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na fakultete/akademije Univerziteta.

Na sjednici Senata donijeta je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika, a razmatrana su i druga studentska i tekuća pitanja.