Старт / Сва Обавјештења / Одржана VIII сједница Сената

Одржана VIII сједница Сената

На осмој сједници Сената Универзитета у Источном Сарајеву, одржаној 30. јануара 2020. године у просторијама Ректората, донијета је одлука о приједлогу Одбора за додјелу признања Универзитета у Источном Сарајеву за додјелу почасног доктората писцу Петеру Хандкеу (Peter Handke).

Такође, донијете су одлуке о изборима у академска звања на Педагошком факултету, Пољопривредном факултету, Правном факултету и Саобраћајном факултету, као и о прихватању извјештаја комисије о урађеној докторској дисертацији на Технолошком факултету.

Разматрана је и усвојена измјена и допуна листe одговорних наставника и сарадника за академску 2019/2020. годину на првом циклусу студија на Технолошком факултету Зворник.

На сједници је утврђен приједлог висине накнаде трошкова оцјене и одбране докторске дисертације докторанада трећег циклуса студија за академску 2019/2020. годину.

Чланови Сената су донијели одлуку о утврђивању приједлога плана уписа броја студената чије студије се финансирају на терет буџета Републике Српске и  броја студената који суфинансирају своје школовање, за упис у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2020/2021. години на факултете/академије Универзитета.

Такође, донијета је одлука о утврђивању броја студената који самофинансисарју своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављање за упис у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на факултете/академије Универзитета.

На сједници Сената донијета је и одлука о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника, а разматрана су и друга студентска и текућа питања.