Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana VII sjednica Senata

Održana VII sjednica Senata

Na sedmoj sjednici Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 26. decembra 2019. godine u prostorijama Rektorata, donijete su odluke o izborima u akademska zvanja na Fakultetu poslovne ekonomije Bijelјina, Medicinskom fakultetu Foča, Elektrotehničkom fakultetu Istočno Sarajevo, Filozofskom fakutetu Pale, Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje i Polјoprivrednom fakultetu Istočno Sarajevo.

Donijeta je odluka o dodjeli počasnog doktorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu Peteru Handkeu za izuzetan doprinos kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu. Ovom odlukom su inicijative nastavno-naučnih vijeća Filozofskog fakulteta, Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta i Medicinskog fakulteta, u skladu sa Internim pravilnikom Univerziteta koji reguliše oblast dodjele priznanja Univerziteta, dostavlјene Odboru za dodjelu priznanja Univerziteta na dalјu proceduru, konkretno, upućivanje konačnog prijedloga prema Senatu.

Na sjednici su donijete i odluke o podobnosti tema doktorske disertacije i kandidata, kao i o urađenim doktorskim disertacijama.

Razmatrane su i usvojene izmjene i dopune listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom, drugom i trećem ciklusu studija na fakultetima/akademijama Univerziteta.

Na sjednici su donijete odluke o izmjenama nastavnih planova i o pokretanju novih studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija na Filozofskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Elektrotehničkom fakultetu i Pedagoškom fakultetu.

Članovi Senata su razmatrali utvrđivanje prijedloga za davanje saglasnosti za zaklјučenje Memoranduma o saradnji između Catholic Relief Services i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Takođe, usvojen je prijedlog Pravilnika o trećem ciklusu studija i donesena je odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.