Start / -Foto Galerije / Održana konferencija „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“

Održana konferencija „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“

U organizaciji Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29. i 30. novembra 2019. godine održana je VII međunarodna konferencija „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“.

U radu konferencije učestvovali su eminentni stručnjaci iz 17 zemalja svijeta, a izloženo je oko 100 recenziranih naučno-stručnih.

U okviru aktivnosti konferencije promovisani je Tehničko-laboratorijski centar Saobraćajnog fakulteta „Bolid 2“ koji su konstruisali predstavnici Strojarskog fakulteta u Mostaru, a promovisan je i rad na  3D štampaču studenata i profesora Mašinskog fakulteta u Zenici.

Tokom dva dana održavanja konferencije predstavljeni su novi trendovi u oblasti saobraćaja, analizirano trenutno stanje i različiti problemi u saobraćaju, prepoznati pravci ka novim horizontima u oblasti saobraćaja, ostvareni i najavljeni različiti vidovi saradnje sa partnerima iz zemlje i inostranstva.

Konferenciji su prisustovali ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, gradonačelnik Grada Doboja Boris Jerinić, predstavnici ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, predstavnici institucija koji se bave tematskim oblastima koje pokriva konferencija, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Srđan Lalić kao i profesori našeg Univerziteta.

Sedmu međunarodnu „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“organizovali su Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.