Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Brčko objavljuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 29.11.2019. godine u 13:50 časova.