Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu počela implementacija „TRAIN“ programa

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je počela implementacija „TRAIN“ programa (Training & Research for Academic Newcomers), koji je namijenjen akademskom osoblјu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Učesnike programa je pozdravio rektor prof. dr Milan Kulić i poželio im uspješan rad.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, zajedno sa ostalim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, uklјučen je u program usavršavanja akademskog osoblјa u okviru „TRAIN“ programa.

Program je usklađen sa evropskim standardima i ima za cilј sticanje novih znanja, vještina, kompetencija u području nastave, istraživanja i komunikacijskih vještina potrebnih za rad na fakultetima/akademijama.

Takođe, program olakšava umrežavanje i saradnju među članovima akademske zajednice, ali i pobolјšava njihove kapacitete u procesima prijavlјivanja i realizacije domaćih i međunarodnih projekata.

„TRAIN“ program se odvija kroz osam modula, a polaznicima je danas predstavlјen prvi modul „Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju“. Voditelј ovog modula na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je doc. dr Daliborka Škipina.

Predavači su bili sa Univerziteta u Sarajevu prof. dr Mirjana Mavrak i koordinator „TRAIN“ programa na Univerzitetu u Sarajevu mr Jasmina Gradaščević Pleh.