Start / Fakulteti i Akademije / Treća radionica za polaznike „Škole molekularne medicine“ na Medicinskom fakultetu u Foči

Treća radionica za polaznike „Škole molekularne medicine“ na Medicinskom fakultetu u Foči

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u periodu od 10. do 18. novembra 2019. godine organizuje treću radionicu za prvu generaciju polaznika “Škole molekularne medicine”.

Tokom održavanja treće radionice polaznicima škole biće pokazana eksperimentalna istraživanja, koja se mogu izvesti u Centru za biomedicinske nauke.

Cilј „Škole molekularne medicine“ je da se probudi naučno-istraživački duh kod mladih studenata, a polaznici će već u drugoj godini imati priliku da rade i pišu svoj naučno-istraživački rad.