Start / Sva Obavještenja / Održan X naučni skup sa međunarodnim učešćem ”NAUKA I NASTAVA DANAS“

Održan X naučni skup sa međunarodnim učešćem ”NAUKA I NASTAVA DANAS“

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u petak, 1. novembra, održan je X naučni skup sa međunarodnim učešćem „Nauka i nastava danas“ na kojem je predstavlјeno 60 naučnih radova.

Jubilarni naučni skup okupio je stručnjake iz naše zemlјe i Srbije, predstavnike predškolskih ustanova, osnovnih škola i drugih institucija i organizacija koje se bave srodnim aktivnostima, a novina je učešće predstavnika dva fakulteta koji se bave tematikom razvoja djece sa posebnim potrebama.

„Stavlјamo Pedagoški fakultet u fokus i mi treba da budemo nosioci nauke i struke u oblasti pedagogije, predškolskog obrazovanja i obrazovanja učitelјa i nastavnika, da i ovakvim skupovima pravimo neke pomake i smjernice u ovim oblastima“, rekao je dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Dalibor Stević.

Takođe, dekan Stević je pohvalio saradnju sa resornim ministarstvima u Republici Srpskoj u ovoj oblasti.

„Kao što je razvoj djeteta različit, tako svako vrijeme nosi neke svoje izazove i tako i mi treba da reagujemo kao društvo“, ocijenio je dekan Stević i najavio da će i zaklјučci sa naučnog skupa biti smjernica za buduće djelovanje u ovoj oblasti.

Naučni skup je nakon otvaranja i plenarnog izlaganja organizovan u sedam sekcija po oblastima, muzike i sporta, pedagogije i psihologije, predškolskog obrazovanja i razredne nastave.

Naučni radovi sa ovog skupa biće objavlјeni u zborniku i časopisu Pedagoškog fakulteta „Naša škola“.