Start / Fakulteti i Akademije / Dodijelјeni sertifikati studentima Pravnog fakulteta koji su obavili stručnu praksu u RUGIPP-u

Dodijelјeni sertifikati studentima Pravnog fakulteta koji su obavili stručnu praksu u RUGIPP-u

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u sjedištu na Palama i Odjelјenju u Bijelјini, za sve polaznike koji su uspješno obavili petnaestodnevnu studenstku stručnu praksu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove  dodijelјeni su sertifikati koje su izdali Pravni fakultet i RUGIPP.

Prilikom dodjele sertifikata studenti su izrazili zadovolјstvo obavlјenom praksom, a predstavnici Fakulteta i RUGIPP-a istakli su da će saradnja biti nastavlјena i narednih godina.

Potvrđeno je i da su zaposleni u područnim jedinicama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove bili zadovolјni prikazanim znanjem naših studenata, kao i njihovom predanosti u radu.

Sertifikate su uručili dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković i zamjenik direktora RUGIPP-a Srđan Radulј.