Start / Fakulteti i Akademije / Erasmus+ razmjena studenata ekonomskih fakulteta UIS-a sa Politehničkim institutom iz Porta

Erasmus+ razmjena studenata ekonomskih fakulteta UIS-a sa Politehničkim institutom iz Porta

U okviru Erazmus+ programa za studente ekonomskih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu otvorena je mogućnost odlaska na razmjenu na Politehnički institut iz Porta (Instituto Politechnico do Porto).

Na raspolaganju su nam tri studentska mjesta, a razmjena će se realizovati u toku lјetnog semestra akademske 2019/2020. godine.

Predstavnici ekonomskih fakulteta našeg Univerziteta odabraće studente koji će jedan semestar provesti na Politehničkom institutu.