Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta – Nikolina Elez Burnjaković

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Humana genetika (uža obrazovna oblast Humana genetika, predmeti: Biologija ćelije sa humanom genetikom, Humana genetika).

Prilog: Nikolina Elez – Burnjaković