Start / NIR Vijesti / Aktuelno / Poziv za dostavu nominacija za UNESCO Avicenna nagradu za etiku u nauci za 2019. godinu

Poziv za dostavu nominacija za UNESCO Avicenna nagradu za etiku u nauci za 2019. godinu

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je otovorila poziv za podnošenje nominacija za Avicenna nagradu za etiku u nauci za 2019. godinu.

Ova nagrada je uspostavljena kako bi se odalo priznanje pojedincima ili grupama za njihove aktivnosti u polju etike u nauci, te time podstiče etički osvrt, istraživanji i aktivnosti o pitanjima koja su proizašla iz skorašnjih naučnih i tehnoloških dostignuća.

Tema ovogodišnje nagrade je „Etika životne sredine“ sa posebnim tematskim fokusom na etiku klimatskih promjena i održivosti životne sredine.

Obrazac za nominaciju popunjen na engleskom jeziku kao i prevod na jedan od jezika naroda BiH, uz prateću dokumentaciju kako je definisana u kriterijumima je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1. avgusta 2019. godine, u štampanoj i elektronskoj formi ( na CD-u).

Više informacija o nagradi, kriterijumima, kao i obrazac za nominaciju možete preuzeti ovdje.